Één voor allen, allen voor één

Een bekend gezegde dat op veel onderwerpen toepasbaar is. Zo ook op de toespraken tijdens de klimaattop in Glasgow. Er is maar één Aarde waar we individueel zorgvuldig mee moeten omgaan zodat we er met z’n allen fijn op kunnen leven. Wereldleiders kunnen de richting aangeven waarin we als groep naartoe moeten bewegen. Helaas heersen oude ideeën te vaak en staan zij te weinig open voor nieuwe mogelijkheden. We veranderen te langzaam van richting. We kiezen voor kortetermijnwinst met rampzalige gevolgen en kosten op de lange termijn.

Tijdens de klimaatmars op 6 november liepen er ruim 40.000 mensen door Amsterdam met één gezamenlijk doel: meer urgentie en snellere verandering. Met de teksten op spandoeken lieten zij zien dat we die offers nu samen moeten maken, om een toekomst te creëren die voor ieder individu wezenlijk beter zal zijn. Allen voor één.

Sinds ik woon in een tiny house in de Duinvallei, ben ik bewuster geworden over de impact van onze manier van wonen.

Een kleinere woning heeft een aantal ecologische voordelen, zoals het minder hoeven verwarmen en de extra ruimte die ontstaat rondom de woning voor natuur. Onze woning is voorzien van zonnepanelen, huisbatterijen, een regenwaterfiltersysteem, composttoilet en een spoelwaterzuivering. Door een woning naar eigen wens zo efficiënt mogelijk te ontwerpen kun je met een klein woonoppervlak veel bereiken. Bepaalde spullen delen we met elkaar, zoals een wasmachine, stofzuiger en elektrische auto. Zo wordt er efficiënter gebruik van gemaakt.

Door hier samen met andere bewoners mee bezig te zijn, leren we van elkaar en worden we steeds bewuster van alles wat we doen, zoals vaker plantaardig te eten, biologische en lokale seizoensgroenten te kopen of verpakkingsvrij boodschappen te doen.

Op deze manier zet ik mij individueel in om minder mee te doen aan de vervuilende consumptiemaatschappij en experimenteren we met een open en sociale manier van wonen. Ik geloof dat de Aarde ons gezamenlijke huis en tuin is. Als ik als bewoner mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk probeer te maken, dan zullen we er met elkaar gelukkiger in leven. Eén voor allen. Wil je in gesprek over het één voor allen, allen voor één principe? Iedereen is altijd welkom in onze openbare tuin en op iedere 1e zaterdag van de maand is er een gezellig koffie-uurtje (vanaf 11.00) waarbij we je graag inspireren over onze manier van wonen.