Katwijks collectief

De initiatieven

Stichting Coast Busters

Ontwikkelt en ondersteunt initiatieven ter bestrijding van de Plastic Soep. Wij faciliteren projecten waaraan burgers, ondernemers en overheden kunnen deelnemen en zo bij kunnen dragen aan een vermindering van het afvalprobleem, met name (plastic) zwerfafval.

Steenbreek Katwijk

Steeds meer mensen kiezen voor een verharde of betegelde plaats. Lekker praktisch maar slecht voor de natuur dus ook voor ons. Minder groen betekent minder vlinders en andere insecten met als grootste verliezer de bij, dus eigenlijk Wij.

LiEF initiatief

Een initiatief vanuit liefde & verzet. Verzet tegen het dreigende verlies van leven op deze prachtige aarde. We organiseren initiatieven die gericht zijn op de urgentie tot een andere leefstijl. Een leefstijl die gezond is voor jezelf …en in symbiose met de aarde.

Mini Voedselbos Katwijk

Samen ontdekken hoe je op een duurzame manier voedsel kunt laten groeien! Dat is het doel in Duinvallei Katwijk: Mini Voedselbos Katwijk. Kunstenares Marleen Dijkdrent is begonnen met dit groene project. Inmiddels is de groep meedoeners groeiende!

Komt hier jouw initiatief?

Bewust aan de Kust wil ook jou betrekken bij de
kracht van die collectiviteit. Activeer jezelf en
doe mee. Lees het manifest
Ook jouw initiatief kan hier komen te staan. 
Laat ons weten wat jouw initiatief is.
Mail naar info@bewustaandekust.nl

Saskia Taat-Piena

Iedereen kan meehelpen onze leefomgeving schoner, fleuriger en vriendelijker te maken. Laten we samen de schouders eronder zetten. Hoe? Pak voor boodschappen of een bezoekje in het dorp wat vaker de fiets of ga lopen en laat de auto staan. Beter voor het milieu en zeker voor je eigen gezondheid en welbevinden.

 

Jutters Katwijk

Naast onze doelstelling om mensen bewust te maken van de bedreiging van de plastic soep voor de mens, bereiken we er natuurlijk ook mee dat het Katwijkse strand er schoner bij ligt, dan zonder onze jutacties. En het geeft een goed gevoel dat je bij ieder stukje dat je opraapt kunt zeggen: “zo, dat vormt geen bedreiging meer voor de vogels, vissen, zeehonden en al het andere leven in zee”.

Nog meer aangesloten Bewuste Burgers

Jan de Lange
Joke Verhoef
Anke Schüttemeyer

Ondersteunen ook actief het Katwijks Collectief!

Erik Vegt

Met trots laat ik zien waar ik mij voor inzet de komende jaren. Mijn naam is Erik Vegt en ik onderschrijf dit manifest en ben onderdeel van dit collectief. Nu vooral op lokaal niveau, en later misschien verder. Inspireren tot anders denken is waar het over gaat. Want mijn beeld van, ook onze directe omgeving, is dat we er een grote zooi van hebben gemaakt. Ja ik ook. Dat begint al thuis met het kopen van rommel en dus afval. De vuilnisbak zit vol met spullen die ik koop om weg te gooien. Dat moet anders. Overdaad op gebied van energie verbruik en reis middelen. Ik heb om te reizen de LEF ontwikkeld (zie foto). Mijn eigen duurzame huis gebouwd. En nu ben ik bezig met het ontwerp van een elektrisch aluminium pleziervaartuig. En er staat nog veel meer op stapel. Denk aan: het realiseren van een straat zonder auto’s. Een straat waarin elkaar ontmoeten weer centraal staat. Als park ingericht met schuilplekken, met daarop zonnepanelen en een kleine windmolen, tegen de regen. En een fietspad slingerend daar doorheen. Zie je het al voor je? Doe je mee ?
Facebook
Twitter
Instagram