Rennen voor schonere lucht

Er waaide een harde westenwind en het regende af en aan heftig afgelopen zaterdag. Geen typisch zomerweer maar prima voor een sportieve uitdaging in Berkheide, onze zuidduinen. Drie uur lang de vlaggeduin, met 37 meter het hoogste punt van provincie Zuid-Holland, 25x op en af (hard)lopen. Deze uitdading “Running up for air” ging ik aan voor het goeie doel: schone lucht! Aandacht vragen voor het belang van gezonde lucht. We ademen per dag ongeveer 16.000 keer om zuurstof via de longen naar het bloed te transporteren. Het bloed zorgt dan weer dat het zuurstof onze cellen voed.

Nederland is een klein, dicht bevolkt en ondernemend land. Autoverkeer, scheepvaart, luchtvaart, industrie, veeteelt en houtverbranding zorgen voor luchtvervuiling zoals fijnstof en stikstofdioxide die schadelijk zijn voor onze gezondheid en dat van dieren en natuur.

Door een hoge concentratie stikstof groeien, woekeren soorten als bijvoorbeeld de duindoorn en verschillende grassoorten zo hard in de duinen dat andere soorten geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Deze dominantie neigt naar monocultuur en is niet goed voor de biodiversiteit. Deze regelt o.a. het klimaat maar ook de waterkringloop, zuivert water en lucht, breekt organisch afval af, bestuift planten en verspreidt zaden voor nieuwe bloei. Biodiversiteit beschermt ook tegen ziektes.

Zuivere lucht is naast gezond eten, sporten en ontspanning van levensbelang. Voor jou, de medemens, dier en natuur.