Chaos & Separatie

Zaterdag fietste ik bewust langs het huis van Spinoza te Rijnsburg. In een wereld waar separatie hoogtij viert, is zijn filosofie voor mij een wegwijzer. Verdeling in de Gaza, dreiging tot een burgeroorlog in Frankrijk, verzuiling en onbegrip over de keuze wel of geen vaccin. We bevinden ons aanwijsbaar in een tijd die veel overeenkomt met de chaotische periode voor de Franse revolutie. De Edelman Trust Barometer toont de grootste daling ooit in vertrouwen in de politiek, media, n.g.o.’s en het bedrijfsleven. Wantrouwen versterkt separatie en schept een klimaat voor verdeeldheid.

Identiteitspolitiek en stigma werken regressief op de verbinding tussen mensen. Dit is weinig functioneel aangezien verbinding essentieel is voor het oplossen van de uitdagingen van deze tijd. Ik doel hier onder andere op het herstel van de natuur, de aankomende recessie, toename van armoede en migratieproblematiek. De gevolgen van identiteitspolitiek zijn groot. Mensen worden niet als individu gezien maar vallen samen met het stigma. Hierdoor verdwijnt de individuele kracht en staren we ons blind op het electoraat waardoor we telkens gedesillusioneerd worden en gevoelsmatig van een koude kermis thuis komen. Tevens identificeren mensen zich zo sterk met het stigma dat ze gesloten of minder bereikbaar zijn voor de ander.

De juist zo essentiële ontmoeting met de medemens waar tolerantie en empathie kan ontstaan vindt niet of nauwelijks plaats. Black Lives Matter, gender, wappie, laaggeletterde, complotdenker, witte man… de stigma’s vliegen om je oren. Identiteitspolitiek vanuit rechts en linkse hoek. Idealen zijn prachtig en verlenen ons identiteit. Het negatieve aspect, oftewel de schaduwzijde is moeilijk te zien. Sigrid Kaag wenst iedereen een fijn Suikerfeest waarop Wilders reageert dat het de volgende dag Hemelvaartsdag is. Identiteitspolitiek! De grote vraag is of we in staat zijn het separerende klimaat vol wantrouwen te transformeren naar een samenleving van verbindende burgers die verantwoording willen nemen voor de problemen die er zijn. Moeder aarde kunnen we voor een groot deel in haar oorsprong laten herstellen, tolerantie en verbinding vindt plaats door de ander te ontmoeten en zorgdragen komt voort uit empathie. Dit zijn stuk voor stuk eigenschappen die we als mens bezitten en daar hebben we Den Haag niet voor nodig. Het is tijd dat we in onze eigen kracht gaan staan, de destructieve kracht van separatie doorzien en schoonheid zien in al onze verschillen.

May the force be with us !
Liefs Jet en Nienke, oprichters Lief Initiatief