Om giftig van te worden!

Vandaag begint deze column met een gewetensvraag: wat heeft u voor giftigs in het keukenkastje staan? Gootsteenontstopper? Bleek? Chloor? Muggenspray? Mierenbestrijdingsmiddel? Ammonia? Uit verkoopcijfers blijkt dat het gaat het om miljoenen flessen en spuitbussen per jaar. Fabrikanten beweren luidruchtig dat het gebruik geen kwaad kan en veel consumenten denken dat ons leven er met gif beter op wordt. Kolder natuurlijk, want uiteindelijk verdwijnen veel chemicaliën in ons milieu. En dat levert echt geen verbetering op voor de levens van mens, dier en plant. Zuinig gebruik van chemische huis-, tuin- en keukenmiddelen is dus het devies. En vermijd giftige stoffen!

U en ik, als bewuste burgers, letten daar op. Des te schrijnender is het als je regelmatig verneemt dat er gifmengers zijn die het niet zo nauw nemen. Bekijk onderstaande greep uit de media eens: Nederlandse aardbeien bevatten van alle fruit de meeste bestrijdingsmiddelen (17). Afspoelen helpt niet, want de schadelijke stoffen zijn in het fruit opgenomen. Studies
stellen vast dat blootstelling aan bestrijdingsmiddelen aanmerkelijke meer kans oplevert op de ziekte van Parkinson. Parkinson komt opvallend vaker voor op het platteland. Het spuiten met gif op Nederlandse bollenvelden stelt omwonenden bloot aan concentraties pesticiden. Zelfs tot in de luiers van baby’s die op 250 meter van de bollenvelden wonen. Onderzoek in natuurgebieden in Drenthe toont aan dat daar 35 soorten pesticiden voorkomen. Onderzoek naar de werkzaamheden aan de N206 bij Valkenburg toont aan dat gebruik werd gemaakt van niet toelaatbare zware metalen, waaronder het uiterst giftige antimoon. En dat pal naast een waterwingebied. Dat is toch om giftig van te worden!

Wie zit hier op te wachten? En wat kun je ertegen doen? Om te beginnen je mond opentrekken, laten weten dat je er niet van gediend bent. Om het concreet te maken op Steenbreek-niveau: stel u wilt plantjes aanschaffen voor uw tuin. Bij de kweek van niet-biologische planten gebruiken telers vaak kunstmest en bestrijdingsmiddelen om de groei te versnellen. Dat doodt ziekteverwekkers, maar ook schimmels en bacteriën die een plant nodig heeft om goed te kunnen gedijen. Een deel van die bestrijdingsmiddelen lekt weg in uw tuin. Ze treffen ook insecten die uw tuin ten goede komen. Als u planten koopt of bloemzaad, vraag de verkoper dan altijd of het biologische producten betreft. Lees altijd de etiketten. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we het vergroenen van onze leefomgeving gepaard laten gaan met vergiftigen.