Vaker de fiets nemen is beter voor het milieu en uw fysieke en geestelijke gezondheid

Een vraag aan U als lezer om Uw kennis over mobiliteit te testen:
Katwijk is een autogemeente en auto’s hebben dus altijd voorrang!

Antwoord NEE is goed!

Want onze gemeente heeft de Katwijkse Agenda Mobiliteit aangenomen en een omgevingsvisie ontwikkeld waarin fietsen en wandelen prioriteit krijgen boven autorijden en daar is beleid voor bedacht. Heel interessant om die stukken te lezen trouwens, wat ik u hierbij van harte aanbeveel. Het is onmogelijk het hele stuk met u door te nemen maar enkele zinsneden eruit kan ik u niet onthouden omdat die betrekking hebben op zaken waar de gemeenteraad uitspraken over moet doen.

1 “Verkeer houdt niet op bij de gemeentegrenzen maar is nauw verbonden met buurgemeenten, provincie en rijk.” Pardon? Hoe kan het dan dat Katwijk een ander beleid voert wat betreft voorrang op de rotondes dan de buurtgemeenten terwijl eenduidigheid in verkeersregels de veiligheid bevordert?

2 “Fietsen is gezond en snel op de korte afstand, levert geen milieubelasting op, geen files en vergt weinig parkeerruimte.” Hier zijn we het als Fietsersbond volledig mee eens. Wie regelmatig fietst krijgt een betere conditie en voelt zich fitter. Wie de fiets pakt voor een boodschap in het dorp spaart het milieu want een fiets stoot geen Co2 of andere vieze gassen uit. Geen files? Op de te smalle fietspaden kan het met het toegenomen fietsverkeer behoorlijk druk zijn. De realiteit is dat het fietsverkeer zal toenemen de komende jaren omdat er stomweg geen auto’s meer bij kunnen en mensen toch vervoer moeten hebben en de fietsinfrastructuur hier nog niet op aangepast is. Daar zal de komende jaren hard aan gewerkt moeten worden.

Op ons verlanglijstje staan dan ook: Uitbreiding veilige fietsroutes, verbreden en onderhouden bestaande fietspaden, veilig de fiets ergens aan vast kunnen zetten zodat er minder fietsen gestolen worden. De fiets vergt zeker minder parkeerruimte dan auto’s, alleen zal er aan de parkeermogelijkheden voor fietsers nog wel wat gedaan moeten worden. De gemeente, de Fietsersbond en VVN doen hun best om het fietsen te bevorderen en U? Katwijkers kies voor de fiets, goed voor het milieu, voor Uw gezondheid en voor Uw portemonnee.