Op de fiets stappen

Iedereen heeft het tegenwoordig maar over het milieu, over klimaatverandering, over CO2, over stikstof. Je wordt er gek van. Wat kan ik daaraan doen? Dat is een goede vraag. Wat kun je als individu doen om bij te dragen aan de oplossing van een groot probleem waar we allemaal mee te maken hebben en nog meer gaan krijgen de komende jaren. Natuurlijk zijn bedrijven als Hoogovens, luchtvaartmaatschappijen als KLM, kunstmestfabrieken etc. de grote boosdoeners, maar daar hebben wij weinig invloed op. Alleen bij verkiezingen kun je stemmen op partijen die in ieder geval zeggen dat ze iets aan klimaatproblemen gaan doen.

Kun je als individu dan helemaal niets doen? Natuurlijk wel. Bij “Bewust aan de kust” zitten allemaal mensen die ieder op hun eigen gebied proberen iets te doen wat helpt. Door krachten te bundelen en gezamenlijk acties te ondernemen hopen we meer mensen actief te maken. Het is namelijk bewezen dat burgerinitiatieven vaak de aanleiding vormen om gemeenten en provincies in beweging te krijgen.

Een van de dingen die je zelf kunt doen is nadenken over je vervoer. Pak je voor kleine afstanden de auto terwijl je eigenlijk zou kunnen fietsen? Doe dat dan. Fietsen is gezond voor je lijf maar ook voor je geest. Even lekker tegen de wind intrappen maakt je hoofd leeg en geeft je hart en longen een oppepper. Fietsen is heel goed voor het milieu want je stoot geen extra CO2, stikstof of andere gevaarlijke stoffen uit.

Fietsen is ook veel goedkoper dan autorijden en je hebt er minder parkeerruimte voor nodig. In Katwijk wordt al veel gefietst meer zelfs dan in omliggende gemeenten omdat eigenlijk alles per fiets makkelijk te bereiken is.

Aan de gemeente de taak te zorgen voor uitbreiding van wandel- en fietspaden. Omdat in Katwijk is vastgelegd dat wandelen en fietsen de komende jaren prioriteit heeft boven autoverkeer geeft de Fietsersbond gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over veiligheid op de fietspaden, over bredere fietspaden die voldoen aan het toegenomen fietsgebruik, over nieuwe fietspaden etc.

Uw bijdrage aan een gezondere leefstijl en leefomgeving? Stap vaker op de fiets. Zelf actief meedoen? Mail naar katwijk@fietsersbond.nl of zie www.bewustaandekust.nl