Rokers, gij zult geen microplastics in het milieu werpen, gebruik de peukenpocket!

Stichting Coast Busters, een burgerinitiatief uit Katwijk, zet zich in voor de realisatie van een luchtbellenscherm in de Oude Rijn bij Katwijk. Deze Limes Bubble Barrier vangt plastic deeltje tot 3 mm klein af in de héle waterkolom (dus niet alleen het drijvende afval). Maar liefst tien gemeentes in de regio werken en betalen mee en we zijn nu bijna op de helft van het benodigde bedrag voor de aanschaf. Na de plaatsing van het bellenscherm, neemt het hoogheemraadschap van Rijnland de kosten van het gebruik voor haar rekening! Wij willen dat dit initiatief breed maatschappelijk wordt gedragen. Daarom vragen we óók bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren. Iedere euro telt mee! Wilt u óók dat er geen plastic soup meer naar de zee gaat? Wilt u een leefbare wereld voor uw kinderen en kleinkinderen? Wij zijn samen verantwoordelijk voor de vervuiling die wij hier en nu veroorzaken! Help mee, aan een schone zee! Ga snel naar www.coastbusters.nl en kijk hoe u ons kunt helpen!

Rokers: gij zult geen microplastics in het milieu werpen! Gebruik de peukenpocket! Sigarettenpeuken zijn wereldwijd het meest gevonden zwerfafval. De schatting is dat er in Nederland elk jaar 10 miljard sigarettenpeuken (dit is ongeveer 10 miljoen kilo) op straat belanden. Tenminste 20 procent daarvan, maar waarschijnlijk nog veel meer, wordt niet opgeveegd (bron: Peuken op straat 2009). Deze peuken bestaan uit filters en resttabak. De filters bestaan uit celluloseacetaat (een type plastic). Celluloseacetaat breekt niet af in de natuur. Daarom dragen zwerfpeuken direct bij aan het plasticprobleem in de natuur. Veel komt in grondwater en in de oceanen terecht. Behalve plastic, bevatten de filters een grote hoeveelheid giftige stoffen, waaronder lood, arsenicum, pesticiden, medicijnen zoals broomhexine en natuurlijk nicotine. Geschat wordt dat elke peuk 8 liter water vervuilt. Resttabak breekt wel af, maar bevat tevens giftige stoffen. En natuurlijk ziet peukenvervuiling er gewoon vies uit. Waar komt dat woord viespeuk toch vandaan? Gebruik daarom de peukenpocket.


U kunt een brandende peuk hier gewoon in doen en in de vuilnisbak legen. Schoonmaken hoeft niet. Met de aanschaf steunt u ook de realisatie van de Limes Bubble Barrier. De peukenpockets kosten €3 per stuk of 10 voor €30 (excl. verzendkosten). Bestel op de website of stuur een mailtje naar info@coastbusters.nl