Bewust aan de Kust

Bewust aan de Kust

Een collectief van burgerinitiatieven die op hun eigen manier een steentje bijdragen aan een schonere wereld.

Als mens kun je in je eentje de grote wereldproblemen niet oplossen. Gezamenlijke kracht hebben we nodig om problemen te tackelen zoals klimaatverandering, uitsterven van diersoorten, gif en plastic in het milieu, verstening van het dorp, verspilling, en meer. Wij creëren de verbinding tussen mensen met missies en ambities.

Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.